[1]
Erning Yustiana Dewi and Alfian Mubarok, “PENINGKATAN KEAKTIFAN PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN ONLINE MATEMATIKA DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA GOOGLE CLASSROOM”, SCI TECH ED MATH, vol. 2, no. 1, pp. 136-144, Apr. 2021.